Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Porin Vesi, liikelaitoksen verkostopäällikön viran vastaanottaminen

PRIDno-2021-6056

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Johtokunta on kokouksessaan 15.12.2021 §78 valinnut Porin Vesi, liikelaitoksen verkostopäällikön virkaan Markku Harjun. 

Harju on 18.1.2022 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.8.2022. Hän on toimittanut työnantajalle hyväksytyn lääkärinlausunnon terveydentilastaan 18.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi,​ että Markku Harju on ilmoittanut ottavansa vastaan Porin Vesi, liikelaitoksen verkostopäällikön viran vastaan 1.8.2022 alkaen ja että hän on toimittanut hyväksytyn lääkärinlausunnon.

Johtokunta vahvistaa Porin Vesi, liikelaitoksen verkostopäällikön virkavaalin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Markku Harju, HR-yksikkö, Sarastia