Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 2 Siirtoasiakirjajärjestelmä Luotsinmäen keskuspuhdistamolle, 10.01.2022
§ 4 IoT-Datapalvelu ja etälukematietojen sekä niihin liittyvien hälytysten katselu, palveluhankinta, 12.01.2022
§ 5 Lukkarinsannan varavesilaitoksen kiinteistötekniset korjaukset, 13.01.2022
§ 86 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusinnan suunnittelu, 15.12.2021
§ 88 Uusiniitty Pihlava vesijohto 2022, urakoitsijan valinta, 17.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 87 Henkilökohtainen lisä
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Sivutoimi-ilmoitus 07.01.2022
§ 3 Sivutoimi-ilmoitus 11.01.2022
§ 6 Vastaus reklamaatioon, Mettiäisentie 25, 13.01.2022
§ 89 Vahingonkorvaus kaivutöiden aiheuttamasta haitasta, 22.12.2021
§ 90 Vahingonkorvaus vesi- ja viemärijohtotyömaan aiheuttamasta haitasta, 22.12.2021

Verkostopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen Ulasoorintie 7 tiloihin, 05.01.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.