Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2023

PRIDno-2022-6395

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Alueen pelastustoimen asioiden käsittely siirtyy 1.1.2023 Satakunnan hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen johtokunta kokoontuu kuitenkin käsittelemään pelastuslaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Verkkosivuilla julkaistavaa yhteisilmoitusta varten kaupunginhallitukselle tulee ilmoittaa lauta- ja johtokuntien säännöllisten kokousten pitoaika sekä milloin tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävänä ja niiden nähtävänä olopaikka.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua jäsentä. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sähköisesti.

Porin kaupungin hallintosäännössä (§ 158) on kuntalain 140 §:n mukainen kirjaus pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Johtokunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä Porin kaupungin verkkosivuilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää, että sen tarkistetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävinä Porin kaupungin verkkosivuilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Johtokunta merkitsee tiedoksi, että vuoden 2023 kokousajat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä varten päätetään myöhemmin puheenjohtajan päätöksellä.

Päätös

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän muutetun päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: "Pelastuslaitoksen johtokunnan toimikausi päättyy 31.12.2022.  Porin kaupungin hallintosääntö muuttuu 1.1.2023 alkaen. Hallintosäännössä ei ole määritetty enää pelastuslaitoksen johtokuntaa ja sen toimivaltaa. Pelastuslaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus menee suoraan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi."

Tiedoksi

Satakunnan kunnat, Porin kaupungin kirjaamo