Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 13.9.-22.11.2022.

Alueen pelastustoimen asioiden käsittely siirtyy 1.1.2023 Satakunnnan hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen johtokunta kokoontuu kuitenkin käsittelemään pelastuslaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Nämä kokouspäivät sovitaan puheenjohtajan päätöksellä myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi. Todettiin, että pelastuslaitoksen johtokunnan toimivalta päättyy 31.12.2022, eikä johtokunta kokoonnu enää käsittelemään pelastuslaitoksen tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ajankohtaisissa asioissa pelastusjohtaja kertoi valtakunnallisen paloturvallisuusviikon tapahtumista sekä hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi pelastusjohtaja kertoi pelastustoimen koulutusuudistuksesta ja pelastajakoulutukseen esitettävistä kehittämisvaihtoehdoista.