Sivistyslautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 294 Perusopetuksen lehtori (oppilaanohjaus), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu

PRIDno-2022-6385

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 5.9.2022 §517 aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) viran (2206), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu, täyttämiseksi 1.1.2023 lukien toistaiseksi voimassa olevana. Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä (PORI-03-143-22). Hakuaika virkaan oli 21.9.- 15.11.2022. Hakuaika oli ensin 20.10.2022 saakka, mutta sitä jatkettiin vähäisen hakijamäärän vuoksi 15.11.2022 saakka. Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 7 hakijaa, joista kelpoisia oli 2. Virkaan haastateltiin 2 hakijaa. Haastattelut pidettiin 23.11.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että koulutuksen, työkokemuksen, ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden sekä osaamisen perusteella filosofian ja kauppatieteen maisteri Katja Nordvall valitaan Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan perusopetuksen lehtorin (oppilaanohjaus) virkaan (2206) 1.1.2023 lähtien. I sijoituspaikkana on Länsi-Porin koulu.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hakijat, rekry@pori.fi, sivistystoimiala

Liitteet

Oheismateriaali