Sivistyslautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 LISÄPYKÄLÄ: Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avustushaun 2023 jatkaminen (lisäpykälä)

PRIDno-2022-6352

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.9.2022 § 243 ja § 244 jakamiensa avustusten (kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö) avustusohjeet. Avustushausta on järjestetty erillinen yhdistysinfo ja asiasta on viestitty aktiivisesti eri kanavissa. Sekä kulttuuriyksikön että liikunta- ja nuorisoyksikön avustusohjeiden mukaan avustusten hakuaika päättyi 21.11.2022 klo 15. Määräaikaan mennessä saapuneiden avustushakemusten määrä on merkittävästi pienempi, kuin syksyllä 2021. Liikunta- ja nuorisoyksikön toiminta-avustuksia koskevia hakemuksia saapui määräaikaan mennessä parikymmentä vähemmän, vuoteen 2021 verrattuna. Kulttuuriyksikön avustusten hakulomakkeessa oli hakuajan loppuvaiheessa teknisiä ongelmia, mutta lopulta tällä ei ollut merkittävää vaikutusta saapuneiden hakemusten määrään.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että kaikkien sivistyslautakunnan jakamien avustusten hakuaikaa jatketaan 30.11.2022 klo 15 asti, jotta saadaan varmistettua, että avustushakemusten määrän putoaminen ei ole aiheutunut teknisestä tai muusta systemaattisesta virheestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Rasmus Forssell poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.23.

Tiedoksi

Kulttuuriyksikön sekä liikunta- ja nuorisoyksikön yhteystiedoissa olevat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset, Nanna Grönman, Erja-Liisa Salminen, Pia Blom, Tiina K. Lehtonen, Paula Kauppila, Tiina M. Toivonen