Sivistyslautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Saatavien poistot, sivistystoimiala

PRIDno-2020-2970

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan yli 1500 euron saatavien poistosta päättää asianomainen lautakunta omalla toimialueellaan. 

Sivistystoimialalta esitetään kirjattavaksi myyntisaatavat ajalta 1.10.2020-31.1.2021 luottotappioiksi. Myyntisaatavia on opetusyksikössä 6.129,94 euroa, varhaiskasvatusyksikössä 29.894,86 euroa, kulttuuriyksikössä 1.778,57 euroa ja liikunta- ja nuorisoyksikössä 305,99 euroa.  Poistettaviksi esitettävät myyntisaatavat koostuvat päivähoitomaksuista, iltapäivähoitomaksuista, kurssimaksuista, palauttamattomasta aineistosta sekä maksamattomista vuokrista.

Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka ne kirjanpidosta poistetaan.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää poistaa opetusyksikön 6.129,94 euroa, varhaiskasvatusyksikön 29.894,86 euroa, kulttuuriyksikön 1.778,57 euroa ja liikunta- ja nuorisoyksikön 305,99 euroa myyntisaatavia ajalta 1.10.2020-31.1.2021 ja kirjata ne luottotappioiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan yli 1500 euron saatavien poistosta päättää asianomainen lautakunta omalla toimialueellaan. Sivistystoimialalta esitetään kirjattavaksi myyntisaatavat ajalta 1.2.2021-30.9.2021 luottotappioiksi. Myyntisaatavia on opetusyksikössä 11.965,37 euroa, varhaiskasvatusyksikössä 43.749,84 euroa, kulttuuriyksikössä 3.226,33 euroa. Poistettaviksi esitettävät myyntisaatavat koostuvat päivähoitomaksuista, iltapäivähoitomaksuista, kurssimaksuista, palauttamattomasta aineistosta sekä maksamattomista vuokrista. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka ne kirjanpidosta poistetaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää poistaa opetusyksikön 11.965,37 euroa, varhaiskasvatusyksikön 43.749,84 euroa sekä kulttuuriyksikön 3.226,33 euroa myyntisaatavia ajalta 1.2.2021-30.9.2021 ja kirjata ne luottotappioiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mirella Keto, Helvi Walli, Jyri Träskelin ja Petteri Lahti poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Sarastia Oy/Pirjo Juhola

Liitteet

Oheismateriaali