Sivistyslautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Porilaisille olympiamitalisteille reliefi

PRIDno-2022-4735

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Varavaltuutettu Helvi Walli jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite

29.8.2022

Porilaisille olympiamitalisteille reliefi

Esitämme, että kaupunki suunnittelee ja hankkii porilaisten olympiamitalistien kunniaksi reliefin parhaalle paikalle tulevaan urheilupyhättöön.

 

Porissa 29.8.2022,

Helvi Walli"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Helvi Walli on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Porilaisille olympiamitalisteille reliefi 
Esitämme, että kaupunki suunnittelee ja hankkii porilaisten olympiamitalistien kunniaksi reliefin parhaalle paikalle tulevaan urheilupyhättöön.” 
 
Kulttuuriyksikön päällikkö on vienyt aloitteen julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän käsiteltäväksi. Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä käsitteli aloitetta kokouksessaan 12.9.2022. Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä ja sivistystoimiala pitävät aloitteen ideaa kannatettavana. Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä ja sivistystoimiala kuitenkin katsovat, että mahdollisen reliefin hankinta tulisi olla kytköksissä uusiin liikuntapaikkainvestointeihin tai vanhojen liikuntapaikkojen peruskorjaushankkeisiin. Näin voitaisiin reliefin hankinnassa hyödyntää prosenttiperiaatetta. 
 
Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän ja sivistystoimialan näkemyksen mukaan mahdollisen reliefiprojektiin tulisi nimetä erillinen työryhmä, joka määrittelisi hankittavalle teokselle sijoituspaikan, teoksen reunaehdot sekä organisoisi teoksen suunnittelun ja hankintaprosessin. 
 
Lisäksi julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän ja sivistystoimialan kanta on, että toteutettavan teoksen olisi hyvä huomioida yleisesti kaikki urheilijat, mukaan lukien tulevaisuuden menestyjät. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus