Sivistyslautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Taidemuseon johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Kokoelmahankintapäätös 2/2022 Ilmars Blumbergs, 17.11.2022

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Pääkirjaston mediaohjaajan (PORI-03-140-22) toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen täyttäminen, 07.11.2022

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 44 Sopimus Satakunnan Urheiluakatemian jäävuorojen käytöstä Astora Areenalla 2022 - 2024, 09.11.2022

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
§ 167 Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten, 08.11.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.