Tekninen lautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, tekninen toimiala
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 5 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 08.02.2022
§ 6 Vastaus vahingonkorvausvaatimukseen, 08.02.2022

Toimialajohtaja, tekninen toimiala
Hankintapäätös:
§ 6 Hydraulisen iskuvasaran hankinta, 03.02.2022

Tonttipäällikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 18 Hallinta-alueen 609-00315 vuokraaminen Etelärannasta vesijettivuokraamoa varten, Watersports Center Pori Oy, 03.02.2022
§ 19 Omakotitontin Kaanaa 609-61-50-4 luovuttaminen, 09.02.2022
§ 20 Kioskipaikan 609-454-1-712-0-13 vuokrasopimuksen uusiminen Yyterissä, Luojuko Oy, 11.02.2022
§ 21 Lupa ruoppauslietteen läjittämiseen kaupungin maalle 609-431-1-60-0-2, Preiviikin kalastajainseura ry, 15.02.2022

Yksikön päällikkö, tilayksikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Rannikkokalastuksen elintarvikelaadun kehittämishanke, 10.02.2022
§ 9 Rannikkokalastajien koulutushanke, 10.02.2022
§ 10 Itämeripäivä Reposaaren kalasatamassa, 10.02.2022
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Pääterveysasema, B3 hammashoitolan välinehuoltotilojen vuokraus, 10.02.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.