Tekninen lautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen tontin Reposaari 609-71-24-7 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen, Kiinteistö Oy Meri-Porin Valkama

PRIDno-2022-558

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Meri-Porin Valkamalle on vuokrattu 15.9.1962 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen tontti Reposaari 609-71-24-7. Tontin pinta-ala on 3190 m² ja tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 2950 k-m². Tontin vuokra vuonna 2021 on ollut 2.559,30 euroa.

Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi eli ajaksi 16.9.2022-31.12.2082. Vuokrasopimus uusitaan voimassa olevan kerrostalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut päätöksellään 15.6.2020 § 86 Reposaaren kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 50 €/k-m². Hinta on sidottu elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle. Vuosivuokra on 5 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 7559 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2021 keskiluvun 2017 kohdalla.

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 prosentin porrastuksin. Uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 20% vuonna 2023, 40% vuonna 2024, 60% vuonna 2025, 80% vuonna 2026 ja 100% vuodesta 2027 lähtien. Siirtymäkauden aikana peritään kuitenkin vähintään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa.  Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran

Tontin myyminen

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2021 keskiluvun 2017 kohdalla 151.173 euroa. Sillä hinnalla tontti voidaan myydä 31.1.2023 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontin Reposaari 609-71-24-7 vuokrasopimus uusitaan tai tontti myydään Kiinteistö Oy Meri-Porin Valkamalle edellä esitetyn mukaisesti, ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vuokralainen, Infrajohtaminen/MAPO

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.