Ympäristöterveysjaosto, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ympäristöterveydenhuollon talouden käyttösuunnitelma vuonna 2024

PRIDno-2024-82

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman 11.12.2023. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tuli tämän jälkeen tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota sekä -suunnitelmaa. Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi toimialan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmat kokouksessaan 24.1.2024 (§ 3). Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon ei tehty ympäristöterveydenhuollon osalta määrärahoihin vaikuttavia muutoksia terveysvalvonnan eikä eläinlääkinnän kustannuspaikoille.

Ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Jaosto merkitsee talouden vuoden 2024 käyttösuunnitelmat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.