Ympäristöterveysjaosto, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ympäristöterveydenhuollon talouden toteuma vuonna 2023

PRIDno-2023-174

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi
  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Terveysvalvonnan toimintatuotoissa oli kasvua yli 150 000 € käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toimintatuotoissa näkyy terveysvalvonnan maksutuottojen kasvu (+50 000 euroa), sillä vuonna 2023 tarkastustoiminta tehostui muun muassa valvonnan perusmaksun vakiinnuttua. Myös terveysvalvonnan avustustuotot toteutuivat 90 000 € suurempina käyttösuunnitelmaan nähden, sillä valtakunnallisesti haastavasta eläinlääkäritilanteesta huolimatta valtion korvattavaksi kuuluvaan valvontaeläinlääkärin työparityöskentelyyn kyettiin osoittamaan henkilöresurssia. Lisäksi syksyllä suoritettiin useita valtion korvattavaksi kuuluvia lintuinfluenssaepidemiaan liittyneitä näytteenottoja ja torjuntatoimenpiteitä sekä yhteistoiminta-alueen että aluehallintoviraston määräyksestä muun lähialueen turkistarhoilla.

Terveysvalvonnan toimintakuluissa oli kasvua käyttösuunnitelmaan nähden 0,1 M€. Terveysvalvonnan palveluiden ostoissa ja muissa toimintakuluissa näkyy valtion korvattavaksi kuuluvan valvontaeläinlääkäritoiminnan hieman kohonneet ostopalvelut. Henkilöstökuluja nostivat määräaikaiset tehtävät sekä sijaisjärjestelyt.

Eläinlääkinnän toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Eläinlääkinnän henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman 80 000 eurolla, mikä johtui suureläinpäivystyksestä maksettujen päivystyskorvausten noususta. Muilta osin eläinlääkinnän toimintakulut alittivat käyttösuunnitelman selvästi. Pieneläinpäivystyksen osalta palvelujen ostot olivat alkuvuodesta käyttösuunnitelmassa esitettyä vähäisemmät palvelutuottajan rekrytointivaikeuksien vuoksi, mutta tilanne muuttui käyttösuunnitelman mukaiseksi kesällä 2023, sillä Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n pieneläinpäivystys alkoi pyöriä sopimuksen mukaisesti ympärivuorokautisena Porin toimipisteellä 26.6.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Jaosto päättää merkitä tiedoksi talouden toteumaraportin vuonna 2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.