Ympäristöterveysjaosto, kokous 30.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ympäristöterveysjaoston kokoukset syksyllä 2024

PRIDno-2019-2423

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Päätetään ympäristöterveysjaoston kokousten ajankohdat syksyllä 2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää kokoontua torstaina 11.7.2024, 26.9.2024 ja 28.11.2024 klo 16.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö/PoriListat -tiimi, LUMU-tiimi, viestintäyksikkö, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.