Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Lainvoimainen

Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768

TUNNUS
609 1768 / PRIDno-2022-6047
YHTEYSHENKILÖ
Kaavasuunnittelija Tia Koponen p. 044 701 4333
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 8.3.2024

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydellä Kauppatorista Karjarannan kaupunginosan alussa Karjarannantien ja Karjapihan rajaamalla alueella.  

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin 5 parempi jätehuollon toteutus siirtämällä asianosaisten tekemän kaupan perusteella osa tontista 3 tonttiin 5.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus.


ASIAN KÄSITTELY

  Lainvoimainen - 8.3.2024 - Valmis

Lainvoimaisuuskuulutus

Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768

Kuulutusaika: 8.3.2024 - 22.3.2024

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt Karjarannan 21. kaupunginosan korttelin 38 asemakaavan muutoksen 609 1768,​ päivätty 8.1.2024.

Kaava on lainvoimainen.

 

Porissa 8.3.2024

Porin kaupunginhallitus

 


Lainvoimaiset kaava-asiakirjat

  Hyväksymisvaihe - 15.1.2024 - Valmis

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768

Kuulutusaika: 24.1.2024 - 1.3.2024

Porin kaupunginhallitus päättää hyväksyä Karjarannan 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutoksen 609 1768, päivätty 8.1.2024.

Päätöksen muutoksenhakuohje on Porin kaupunginhallituksen 15.1.2024 kokouksen pöytäkirjan § 6 päätöksen liitteenä.

 

Porissa 23.1.2024

Porin kaupunginhallitus


Kaava-aineistot

  Ehdotusvaihe - 8.11.2023 - Valmis

Kaava-aineistot

Ehdotuskuulutus

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Kuulutusaika: 8.11.2023 - 23.11.2023

KARJARANTA 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768

Asemakaavan muutosehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 9. - 22.11.2023 ensisijaisesti kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu ja palvelupiste Porinassa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite Yrjönkatu 13). Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä kirjallisesti nähtävänäolon aikana: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai palvelupiste Porina tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Porissa 8.11.2023 
Porin kaupunginhallitus 


Asiakirjat

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä (pdf, 20 kt)

  Luonnosvaihe - 26.4.2023 - Valmis

Kaava-aineistot

Luonnoskuulutus

Vireillä (MRL 63 §), osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika: 26.4.2023 - 12.5.2023

KARJARANTA 21. kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1768, jossa tarkastellaan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 tonttirajaa, huoltoajoreittiä ja pysäköintimahdollisuuksia.

Yhteyshenkilöt                                                               puh. 
kaavan laatija, diplomi-insinööri Kari Hannus                  050 2970
Porin kaupunki / asemakaava-arkkitehti Otto Arponen    044 701 2994
Porin kaupunki / kaavasuunnittelija Tia Koponen            044 701 4333 

 

Vireillä olevan asemakaavamuutoksen rajaus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä nähtävillä oleva asemakaavaluonnos ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 27.4. - 11.5.2023 palvelupiste Porinan sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite Yrjönkatu 13) sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Porissa 26.4.2023
Porin kaupunkisuunnittelu


  Vireilletulovaihe - 26.4.2023 - Valmis