Elinvoima- ja ympäristölautakunta, kokous 14.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto: Kesäyrittäjäsetelit käyttöön Porissa, valtuustoaloite

PRIDno-2022-3424

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuutetut, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Laura Pullinen, jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite 20.6.2022

Kesäyrittäjäsetelit käyttöön Porissa 

Yrittäjyys on yhä useammalle nuorelle houkutteleva vaihtoehto työllistymiseen.  Kaupungin tehtävä on luoda toimintaedellytyksiä kaikenlaiselle yrittäjyydelle – myös nuorille. 

Kesäyrittäjäsetelillä halutaan tukea nuoria työllistämään itsensä kesällä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti. Kesäyrittäjyys on osa yrittäjyyskasvatusta, jonka tarkoituksena on kehittää nuorten työelämävalmiuksia ja madaltaa myöhempää yrittäjyyden kynnystä.

Kesätyösetelin rinnalle on useissa kaupungeissa otettu käyttöön myös kesäyrittäjäseteli. Kesäyrittäjäseteli on toteutettu esimerkiksi Talous ja nuoret TAT:n tai 4H-järjestön kanssa yhteistyössä tai kaupungin omana toimintana. 

Kesäyrittäjäseteli on tyypillisesti noin 300 euron suuruinen tuki yritystoiminnan käynnistämiseksi. Toimintaan liittyy usein myös kesäyrittäjille suunnattua koulutusta ja ohjausta. 

Tällä aloitteella me allekirjoittajat esitämme, että

  • Porin kaupunki selvittää kaupungille sopivimman tavan toteuttaa nuorten kesäyrittäjyysohjelma sisältäen kesäyrittäjäsetelin
  • Kesäyrittäjäsetelien käyttöönotto huomioidaan talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2024–2025.

 

Porissa 20.6.2022

Laura Pullinen

Sanna Grönmark

Hanna Sinisalmi

Kaarina Ranne

Timo Aro

Julia Liljegren”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Janne Vartia, vs. yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksik, janne.vartia@pori.fi

Perustelut

Useat valtuutetut,​ ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Laura Pullinen,​ jättivät valtuuston 20.6.2022 kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: Kesäyrittäjäsetelit käyttöön Porissa.

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 kokouksessaan pyytää aloitteesta elinvoima-​ja ympäristölautakunnan lausunnon 30.9.2022 mennessä.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle:

Elinvoima- ja ympäristölautakunta pitää kesäyrittäjyysohjelman ja kesäyrittäjäsetelin toteutustavan selvittämistä kannatettavana. Samalla voidaan selvittää kesäyrittäjäsetelien käyttöönottoa vuonna 2023 nuorten kesätyöllistämismäärärahan puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/Johanna Jokelainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.