Joukkoliikennejaosto, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Joukkoliikennejaoston kokouspäivät syksy 2022

PRIDno-2022-2682

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaoston kokousaikataulusta syyskaudella 2022 on sovittu jaoston puheenjohtajan ja esittelijän johdolla alustava kokousaikataulu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää kokoontua syksyllä 2022 seuraavasti:

  • ti 18.10. klo 14.30

  • ti 15.11. klo 14.30

  • ti 13.12. klo 14.30

Poikkeuksista sovitaan erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Pori Listat, kirjaamo)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.