Joukkoliikennejaosto, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Viertola ja Rasmus Forssell (varalla Juha Hernberg).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.6.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Viertola ja Juha Hernberg (varalla Sirpa Björkbacka).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.6.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.