Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Finda Oy:n yhtiökokous 2022

PRIDno-2022-1271

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Finda Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.3.2022 kello 9.00 Helsingissä osoitteessa Erottajankatu 4 C. Asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat. Samoin yhtiökokouksessa päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (enintään 270.000 osaketta) sekä päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin (enintään 100.000 euroa).

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 2,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.3.2022.

Porin kaupunki omistaa 121.805 osaketta eli näin ollen Porin kaupungin osinko-osuus on  243.610 euroa.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 54,6 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää, ettei Porin kaupunki osallistuisi Finda Oy:n yhtiökokoukseen 17.3.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei Porin kaupunki osallistu yhtiökokoukseen sekä merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö, Sarastia Oy/Pirjo Hellman

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.