Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Koirapuisto Noormarkun keskustaan, valtuustoaloite, Jarno Joensuu

PRIDno-2021-4404

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin alueella on seitsemän viralliseksi luokiteltua koirapuistoa. Noormar-kun alueelta ei sellaista löydy. On noussut esiin tarve alueelle rakennettavalle koirapuistolle.

Porin kaupungin hallintosäännön 130§ mukaan esitän seuraavaa:

Noormarkun keskustan alueelle rakennetaan asianmukainen ja riittävän suuri koira-puisto vuoden 2022 aikana. Koirapuiston sijainti tulee olla sellainen, että se ei aiheuta häiriötä alueen asukkaille tai muulle toiminnalle. Koirapuistosta tulee ottaa huomioon Noormarkun alueen koiraharrastajien näkemykset.

Porissa

20.9.2021

Jarno Joensuu
kaupunginvaltuutettu sd"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Pirjetta Sipiläinen-Salo, pirjetta.sipilainen-salo@pori.fi

Perustelut

Aloite

Valtuutettu Jarno Joensuu on tehnyt valtuustoaloitteen 20.9.2021 liittyen tarpeeseen rakentaa Noormarkkuun koirapuisto. Aloitteessa esitetään koirapuistoa rakennettavaksi vuoden 2022 aikana Noormarkun keskustan alueelle. Koirapuiston sijainti ei saa aiheuttaa häiriötä alueen asukkaille tai muulle toiminnalle ja sen rakentamisessa tulee ottaa huomioon Noormarkun alueen koiraharrastajien näkemykset.

Teknisen toimialan lausunto

Porin kaupungin tavoitteena on rakentaa yksi uusi koirapuisto tai saneerata vanha vähintään kahden vuoden välein riippuen Puistot ja leikkipaikat – kohteelle osoitetuista investointimäärärahoista ja kohteiden koosta. Viheralueille suunnatuista investointimäärärahoista uudis- ja saneerausrakennetaan mm. kaupungin puistoja, viheralueiden niittyjä, leikkipaikkoja, polkuverkostoja, viheralueiden valaistusta ja yhtenä osiona tästä kaikesta ovat koirapuistot.

Porin kaupungista löytyy tällä hetkellä koirien ulkoiluttamisaitauksia ydinkeskustasta Presidentinpuistosta ja Vapaudenkadulta, Harmaalinnasta Harmaalinnanpuistosta, Käppärästä Käppäränpuistosta, Sampolan vieressä Mastojenpuistosta, Pormestarinluodosta Länsituulenpuistosta ja Tuorsniemestä Vierupuistosta. Lisäksi koirille on ositettu uimaranta-alue Herrainpäivillä.

Vuonna 2021 aloitetun uusimman koirapuiston rakentaminen Pihlavan Pihlapuistoon on osa Lähiö 2020-2022 -hanketta ja se valmistuu vuonna 2022. Samana vuonna aloitetaan Presidentinpuiston koirapuiston saneeraus rakentamalla ensin pienille koirille oma ulkoiluttamisaitaus. Presidentinpuiston koirapuiston saneeraus kokonaisuudessaan valmistunee vuonna 2024.

Infrayksikkö on tutkinut Noormarkun asemakaavan viheralueita ja todennut Piilipuiston vastaavan parhaiten valtuustoaloitteessa esitettyjä tarpeita. Koirapuistoksi ajateltu alue on osa laajempaa peltovuokra-aluetta, jonka koko tulee tarkastella uudelleen vuonna 2023 solmittavassa vuokrasopimuksessa. Jotta koirapuiston rakentamisen aloittaminen olisi mahdollista vuonna 2024, tulee sen suunnittelu sisällyttää vuoden 2023 investointien suunnitteluohjelmaan. Suunnittelun käynnistyessä kuullaan alueen koiraharrastajien näkemyksiä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 § 202  valtuustoaloitteen koskien koirapuistoa Noormarkun keskustaan Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.9.2021 § 670 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 30.11.2021 § 291) ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää pyytää asiasta kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan lausunnon.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 § 202 valtuustoaloitteen koskien koirapuistoa Noormarkun keskustaan. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 27.9.2021 § 670 aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon. Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 24.1.2022 § 51 asiasta vielä kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 30.11.2021 § 291) ovat historiatiedoissa. Kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan lausunnot ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi tekniseen lautakuntaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.