Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Kuntarahoituksen yhtiökokous 24.03.2022

PRIDno-2022-1223

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.3.2022 kello 10 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 5. krs., kokoustila Euro, 00100 Helsinki.

Koronaviruspandemiasta johtuen fyysisen osallistumisen sijaan osakkeenomistajille tarjotaan tänäkin vuonna mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös Microsoft Teams -verkkolähetyksenä. Mutta verkkolähetystä seuraavat voivat käyttää äänioikeuttaan vain asiamiehen välityksellä eli antamalla valtakirjan kokoukseen osallistumiseen. Kutsu verkkolähetykseen toimitetaan sellaisille osakkeenomistajien edustajille, jotka ovat ilmoittautuneet seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksenä 21.3.2022 mennessä. Verkkolähetyksen kautta ei ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää, että Porin kaupungin edustaja seuraa yhtiökokousta verkon kautta.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hänen sijaiselleen, hallituksen jäsenten palkkiosta ja lukumäärästä päättäminen, hallituksen valitseminen sekä tilintarkastajavalinta. Lisäksi yhtiökokouksessa päätetään omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon muuttamisesta yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Kuntarahoituksen vuosikertomus vuodelta 2021, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla kokonaisuudessaan internet-sivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi. 

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Tiia Kataja, KHT.

Tilintarkastuskertomus on ns. vakiomuotoinen sekä siinä puolletaan vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastatetulta tilikaudelta. 

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,03 euroa osakkeelta, joka Porin kaupungin omistusosuudella tarkoittaisi yhteensä 99.137,50 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Kari Laukkanen, Maaria Eriksson, Markku Koponen, Vivi Marttila, Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten, Denis Strandell ja Leena Vainiomäki.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää osaltaan

  • , että Porin kaupungin edustaja seuraa yhtiökokousta verkon kautta
  • , että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille.
  • , että Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokouskutsulla olevat hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina
  •  antaa muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/rahoitusjohtaja Jouni Lampinen, Sarastia Oy/Pirjo Hellman

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.