Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 LISÄPYKÄLÄ: Eroanomus Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä (lisäpykälä)

PRIDno-2022-1316

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.8.2021 § 172 valinnut valtuustokaudeksi 2021-2025 Satakunnan käräjäoikeuteen 15 lautamiestä seuraavasti:

Janica Uusitalo, SDP

Erkki Heino, SDP

Harri Mäkilä, SDP

Helena Lindberg, SDP

Satu Hatanpää, KOK

Janne Heilimä, KOK

Toni Tuomi, KOK

Markku Palomäki, PS

Jyri Astokari, PS

Tomi Aalto, PS

Jarno Valtonen, VAS

Sirpa Muurinen, VAS

Harry Guillot, VIHR

Krista Virtanen-Olejniczak, VIHR

Minna Saha, KESK.

 

Jyri Astokari on jättänyt eroanomuksen 10.3.2022 käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Jyri Astokarille eron Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä
  • valitsee Jyri Astokarin tilalle uuden Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jyri Astokari, nimetty henkilö, Satakunnan käräjäoikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.