Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2022

PRIDno-2022-1252

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Pohjolan Voima Oyj:n (omistusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2022 klo 10.00 Pohjolan Voiman pääkonttorissa Helsingissä (Töölönkatu 4, neuvotteluhuone Jumisko).

Asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat. Samoin yhtiökokouksessa päätetään sitovan ohjeen antamisesta Pohjolan Voima Oyj:n hallitukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä. Esitys valittavista jäsenistä on liitteenä.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Niina Vilske, KHT.

Tilintarkastaja esittää lausuntonaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Tilintarkastaja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Pohjolan Voima Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2022, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Samoin kaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Pohjolan Voima Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä sekä päättää antaa yhtiökokousedustajalle muut mahdolliset evästyksensä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Jouni Lampinen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Jouni Lampinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Jouni Lampinen on Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen jäsen.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.