Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Porin Linja-autoasemakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous

PRIDno-2022-1133

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.3.2022 klo 11.30 Ravintola Amadon kabinetissa, Asema-Aukio, Pori. Kokouksen asialistalla on mm. yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle, talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2022, tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta, sekä hallituksen jäsenten valinta.

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Erja Järvinen, puheenjohtaja, Pasi Koivisto, Marko Vidlund ja Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi sekä varajäseninä Tanja Jussila, Timo Oravainen, Mika Aho ja Jenni Jakovaara.

Hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, KHT, JHT. Varatilintarkastajaa ei ole valittu koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ei ole vielä käytettävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.3.2022 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.3.2022 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt

jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Sanna Grönmark, puheenjohtaja

Juuli Ojansuu

Tero Seessalo

Joonas Ryynänen

Eero Luoma

Janne Elonen

Helmi Virta

Minna-Liisa Salonsaari

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

__________________________

Merkitään, että Laura Pullinen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi, ehdotettu jäsen lähisukulainen) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Laura Pullinen

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.