Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Suomen Ilmailuopisto Oy varsinainen yhtiökokous 24.3.2022

PRIDno-2022-1245

Perustelut

Suomen Ilmailuopisto Oy:n (omistusyhtiö, omistus 2 %) varsinainen yhtiökokous pidetään 24.3.2022 kello 10 Valtioneuvoston kansliassa Snellmaninkatu 1A, Helsinki.

Asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallitus- ja tilintarkastajavalinnat sekä yhtiön palkitsemispolitiikka, tulospalkitseminen sekä yritysvastuu-raportointi. Porin kaupungilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Tilintarkastajana on toiminut  Audec Tilintarkastus Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Suomen Ilmailuopisto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, että vuoden 2021 tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille sekä antaa yhtiökokousedustajalle muut evästyksensä. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin läsnäolo- ja puheoikeutta yhtiön hallituksen kokouksissa käyttää rahoitusjohtaja Jouni Lampinen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi tässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Esteellisyys

  • Jouni Lampinen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Jouni Lampinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Jouni Lampinen on Porin kaupungin edustaja Suomen Ilmailuopisto Oy:n hallituksessa läsnäolo-oikeudella.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja (valtakirja), rahoitusjohtaja Jouni Lampinen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.