Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Satasote ohjausryhmän 17.2.2022 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3IILIOs

Maakuntahallituksen 14.3.2022 kokouksen esityslista on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3sR6PIK

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.