Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Ammattialalisä, 08.03.2022

Henkilöstöjohtaja
§ 64 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 03.03.2022
§ 65 Kapungineläinlääkäreiden määräaikaiset lisäkorvaukset aikavälillä 1.1.2022-31.12.2022, 09.03.2022

Pelastusjohtaja
§ 11 Valinta palomestarin virkaan, 03.03.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.