Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Vaativan tason täysimittainen Frisbeegolf-rata Porin Yyteriin, valtuustoaloite, Tiina Stenman

PRIDno-2021-4398

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Tiina Stenman jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuutettu Tiina Stenman aloite: Selvitetään mahdollisuutta tehdä vaativan tason täysimittainen frisbeegolf-kilparata Porin Yyteriin.

Frisbeegolf on nopeasti noussut hittilajiksi ja sen suosio ei näytä laantumisen merkkejä, vaan päinvastoin. Laji on levinnyt koko Suomeen, ja ratoja löytyy aloitteleville, harrastajille ja kilpapelaajille ympäri Suomea.

OKM:n vuoden 2020 tutkimuksessa frisbeegolf oli yläkouluikäisten poikien keskuudessa suosituin liikuntaharrastus. Kaikki ikäluokat mukaanlukien harrastajamäärä lähentelee miljoonaa Frisbeegolfliiton toiminnanjohtaja Tapani Aulun mukaan.

Porissa lähialueilla on useampia ratoja, mm. Kyläsaaren ja Kirjurinluodon frisbeegolfradat, mitkä kesäisin ovat olleet varsin ruuhkaisia. Tänä vuonna esim. Kyläsaaren radalla on ollut noin 22 200 kävijää syyskuun puoleenväliin mennessä, ja huhtikuusta elokuuhun kävijämäärä on ollut noin 720-1060 / viikko.

Kirjurinluodon frisbeegolfpuisto on nykyisellä profiilillaan hyvin sopiva perustason heittäjälle, mutta lajin kärkikiertueelle, SM-kilpailuihin sekä muihin kovatasoisiin arvokilpailuihin rata ei ole tarpeeksi vaativa. Radan muokkaaminen em. kilpailutasolle turvallisuus huomioiden on erittäin haastavaa, ja se tulisi vaatimaan merkittäviä panostuksia. Huomioitava asia on myös se, että Kirjurinluodon moninaiset tapahtumat, kuten Pori Jazz Festivaalit, estävät radan kokonaisvaltaisen käytön merkittävinä ajanjaksoina lajin sesonkiaikana.

Porista puuttu siis vaativan tason täysimittainen frisbeegolf-kilparata. Yyteri kaikkine palveluineen olisi radalle ihanteellinen paikka, mikäli alueelta löytyy riittävä, radan vaatima tila. 

Tällainen vaativa rata palvelee kilpailijoiden lisäksi myös paikallista harrastajakuntaa, ja sillä mahdollistetaan myös paikallisten junioreiden harjoittelu ja kehittyminen.

Kovatasoiset kilpailut ovat yleensä kestoltaan useampipäiväisiä, ja keräävät kilpailijoita ympäri Suomen. Osallistujia voi helposti olla toista sataa. Kilpailijat käyttävät majoitus- ja ravintolapalveluita, mistä hyötyisi Yyterin myös Porin keskustan hotellit, ravintolat ka kaupat.

Lisäksi frisbeegolfin harrastajat kiertävät paljon ratoja ympäri Suomea keväästä syksyyn, ja Porin ratatarjontaa kehittämällä alueen kiinnostavuus lisääntyy myös matkailun näkökulmasta. Sitäkään ei sovi jättää huomiotta, että usein matkaan lähdetään koko perheen voimin.

Radan rakentaminen ja ylläpito on edullista huomioiden vuotuinen kävijämäärä ja lajin harrastamisesta saadut kansanterveydelliset edut. Tämä laji aktivoi isoa joukkoa lapsia ja nuoria, mutta myös vanhempia ihmisiä.

Porin oman Liitokiekkoseuran Mustavaris ry:n asiantuntemusta pitäisi tässä hankkeessa hyödyntää.

 

Tiina Stenman

kaupunginvaltuutettu

Stenman Tiina (PS)"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Anna Kyhä-Mantere, anna.kyha-mantere@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausuntoa Tiina Stenmanin Vaativan tason täysimittainen Frisbeegolf-rata Porin Yyteriin–valtuustoaloitteesta.

Valtuustoaloitteen tarkempi sisältö ja asian aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

"Frisbeegolf-harrastus sekä -kilpatason toiminta ovat ehdottoman kannatettavia asioita. Kuten 
aloitteentekijä kirjoittaa, toimintaa puoltavia tekijöitä on paljon ja niihin on helppo yhtyä.

Hiekkarantaa ja dyynialuetta on aiemmin käytetty kyseisen lajin harrastustarkoitukseen, mistä 
saadut kokemukset ovat osoittaneet, että ne eivät sovellu kyseiseen käyttöön. Yhteistyössä 
ympäristöviranomaisten kanssa on linjattu, että rannalle kulkua ohjataan lankongein ja kulkusilloin, 
mitä on viime vuosina aktiivisesti edistetty. Muuta kulkemista, etenkin dyyneihin kohdistuvaa 
käyttöä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Ranta-alue on tarkoitettu yleiseen 
virkistyskäyttöön. Avara merenranta on tuulinen, mikä myös liikuttaa hiekkaa, mikä vuorostaan tuo 
haastetta kaiken rakennetun materiaalin kunnossapitoon. Jos Kirjurinluodossa tapahtumaviikko tuo 
haastetta pysäköintiin, Yyterissä pysäköintialueet täyttyvät jokaisena aurinkoisena kesäpäivänä. 

Yyteri on kuitenkin alueena hiekkarantaansa laajempi ja vastaajat ovat sitä mieltä, että Yyteristä 
voisi hyvin löytyä alue, johon täysimittainen frisbeegolf-kilparata voitaisiin teoriassa sijoittaa. 

Selvitettäviä asioita on lukuisia. Esim. moottoriradan ympäristö voisi soveltua tähän 
käyttötarkoitukseen. Maata omistaa alueella muukin taho kuin kaupunki, joten maanomistajan lupa 
ja mielellään suunnitteluapukin tarvitaan. Pysäköintimahdollisuudet ovat tässäkin vaihtoehdossa 
rajalliset jo lähtökohdiltaan, joten alueen pysäköintimahdollisuudet tulee selvittää. Lajin harrastajia 
tulee kuulla ja käyttää asiantuntijoina mahdollisessa jatkoselvityksessä. Liitokiekkoseura 
Mustavaris ry:n kanssa on sovittu tapaamisesta.

Kaupungin on myös tarkasteltava asiaa laajemmasta näkökulmasta. Kaupungissa on olemassa 
ratoja, joista osaa ylläpitää kaupunki, osaa taas jokin kaupungin ulkopuolinen taho. Suunnitteilla on 
uusia ratoja, joista tarvitaan tarkemmat tiedot ja sopimukset, minkä tahon toimesta rataa ollaan 
rakentamassa ja jatkossa ylläpitämässä. Kaupunki voi sitoutua auttamaan radan sijoittelussa, mutta 
muun tahon tulee sitoutua radan toteuttamiseen sekä ylläpitoon. Siksi ensi sijassa tulee kartoittaa 
olemassa oleva kokonaisuus, tehdä sopimukset hoitovastuista sekä lisäksi tarvearvio tulevista 
radoista ja niiden sijainneista. Asian edetessä tulee radan soveltua kilpailutarkoituksen ohella 
harrastajille. Samassa yhteydessä tulee selvittää alueen pysäköintimahdollisuudet.

Tämä lausunto on kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti valmisteltu matkailu- ja markkinointiyksikössä ja laadittu yhteistyössä sivistystoimialan ja teknisen toimialan asianosaisten henkilöiden kanssa: Anna Kyhä-Mantere, matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö; Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö; Timo Lehtimäki, liikuntapaikkainsinööri; Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri ja Pirjetta Sipiläinen-Salo, viherrakennuttaja."

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa asiasta edellä olevan lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Tiina Stenman jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 § 196 valtuustoaloitteen koskien vaativan tason täysimittaista Frisbeegolf-rataa Porin Yyteriin. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 27.9.2021 § 670 aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon. Lausunnon valmisteli Yyterin kohdejohtamisesta vastuussa oleva matkailu- ja markkinointiyksikkö. Lausunto tuli laatia yhteistyössä sivistystoimialan ja teknisen toimialan asianosaisten henkilöiden kanssa.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto 2.3.2022 § 39) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.