Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Vanadiinin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa / Vanadium Recovery Project Oy

PRIDno-2022-768

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Vanadium Recovery Project Oy:n ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta.

Vanadium Recovery Project Oy hakee ympäristölupaa uuden vanadiinin talteenottolaitoksen toimintaan. Hankkeen YVA-selostus on valmistunut ja se on jätetty viranomaisille. Talteenottolaitoksen odotetaan tuottavan vuosittain maksimissaan 9.000 tonnia vanadiinipentoksidia. Vanadiini on kriittiseksi arvioitu raaka-aine. Laitoksen pääraaka-aineena on terästeollisuuden vanadiinipitoinen sivutuotekuona, mutta laitos käyttää myös teollisuudesta talteen otettua hiilidioksidia.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon asiassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vanadium Recovery Project Oy:n ympäristölupa- ja toiminnan aloittamislupahakemuksen johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arto Nurmi poistui esteellisenä tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 18.3.2022

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.