Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Vesijohdon asentaminen meren pohjaan välille Pukkee - Suntila / AVI:n lausuntopyyntö

PRIDno-2021-4949

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa  Mäntyniementien yhteisvesijohdon asentamista meren pohjaan välille Pukkee - Suntila koskevasta hakemuksesta. Vesistössä ei ole veneväylää vesijohdon kohdalla.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Mäntyniementien yhteisvesijohdon rakentamisesta meren pohjaan välille Pukkee - Suntila elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun mukaisen lausunnon. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

LVI-Suunnittelu ja Konsultointi R. Kiviheimo on hakenut lupaa vesijohdon asentamiselle meren pohjaan välille Pukkee-Suntila, Pori. Kaupunginhallitus on antanut asiassa aikaisemmin lausunnon. Asia on nyt kuulutettu uudelleen ja lähetetty uudelleen lausunnolle hakemussuunnitelman muutoksen johdosta. Lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on ilmoittanut, että muutos ei anna aihetta uuden lausunnon antamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ettei hakemussuunnitelman muutos vesijohdon asentamishankkeessa välille Pukkee - Suntila, Pori anna aihetta uuden lausunnon antamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 25.3.2022

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.