Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 709 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen ja 1. varapuheenjohtaja Sampsa Kataja ovat estyneitä saapumasta kokouksen alkuun, minkä takia kokouksen puheenjohtajana toimii 2. varapuheenjohtaja Arto Nurmi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.