Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 719 Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokous

PRIDno-2022-6072

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokous pidetään perjantaina 2.12.2022 klo 13.00. Paikka on Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, Pori (tapaaminen on SAMK:n aulassa klo 12.50). Kokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat: Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle, hallituksen puheenjohtajan valitseminen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta, seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruuden määrääminen.

Porin kaupungin edustajana yhdistyksen hallitukseen on kuulunut Jouko Hautamäki, joka on hallituksessa erovuoroinen. Jouko Hautamäki on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen hallitukseen.

Tilintarkastajaksi esitetään Audec Oy ja yhteyshenkilöksi Anne Hakala KHT.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokoukseen 2.12.2022 valitsemaan Porin kaupungin edustajana yhdistyksen hallitukseen Jouko Hautamäen ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.