Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 718 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2022

PRIDno-2022-6034

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 2.12.2022 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava. Yhtiön hallitus suosittelee vahvasti, että kokoukseen osallistuttaisiin Teams-yhteyksin. Yhtiökokousedustaja pyydetään ilmoittamaan Paavo Martikaiselle torstaihin 1.12.2022 klo 12.00 mennessä. Tämän lisäksi pyydetään ilmoittamaan edustajan sähköpostiosoite, mikäli hän osallistuu yhtiökokoukseen Teamsillä.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen päätösehdotukset: 1) Päätetään enintään 2.000.000 euron määräisen leasing-rahoituksen tai lainan (”Rahoitus”) ottamisesta, 2) Päätetään uusien yhteensä 2.600.000 euron määräisten yrityskiinnitysten hakemisesta yhtiön yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen edellä kohdassa 1 mainitun lainan vakuudeksi ja 3) Päätetään yhtiön strategiasta. Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat ovat kokoukseen asti nähtävänä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava, ja ne lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus evästää Porin kaupungin kokousedustajan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.12.2022 ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.