Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 726 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 2/2022-kirje saatteineen on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

____

Merkitään, että Laura Pullinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.34.

Merkitään, että Raisa Ranta saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.36.

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.36.

Merkitään, että Sampsa Kataja saapui kokoukseen ja Mikael Ropo poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.55.

Merkitään, että Petri Huru saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.21.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.