Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 725 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 48 Määräaikainen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 18.11.2022

Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 25 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 18.11.2022
§ 26 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022
§ 27 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022
§ 28 Määräaikaisen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022
§ 29 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Autotarvikkeet, osa 3. Kemikaalit, 17.11.2022
§ 14 Autotarvikkeet, osa 2. Kuorma-autojen ja työkoneiden yleisvaraosat, 17.11.2022
§ 15 Autotarvikkeet, osa 1. Henkilö-, paketti ja kevyt kuorma-autojen yleisvaraosat, 16.11.2022

Kaupunginjohtaja
§ 20 Porin kaupungin yhteinen joulujuhla, 22.11.2022
§ 21 Porin kaupungin joulujuhla -tarjoilut, 22.11.2022

Palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 64 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 17.11.2022
§ 65 Vuosidonnaisen lisän maksaminen, 17.11.2022
§ 66 Työkokemuslisän maksaminen, 17.11.2022
§ 67 Työkokemuslisän maksaminen, 21.11.2022
§ 69 Työkokemuslisän maksaminen, 22.11.2022
§ 70 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 22.11.2022

Rahoitusjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 16 Pankkitilien avaus 22.11.2022 Länsi-Suomen Osuuspankissa Porin kaupunki/itsenäistymisvarat ja välitystilit, 22.11.2022

Talous- ja hallintojohtaja
§ 392 Määrärahasiirto TA 2022, Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyt, 22.11.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen, Bia Kaski

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arja Laulainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Bia Kaski poistui esteellisenä (yleislausekejäävi, Kasken läheinen on palvelussuhteessa Länsi-Suomen Osuuspankissa) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Arto Nurmi.

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajan pöytäkirjan tarkastajana toimii Ismo Läntinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.