Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Ehdotus

Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen suoritetaan nimenhuuto.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille 24.8.2022. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Merkitään, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu seuraavat varajäsenet:

Estynyt valtuutettu:                  Kutsuttu varajäsen:

Jaakko Jäntti                           Jari Hakala

Sonja Myllykoski                     Sami Viitasaari

Julia Liljegren                         Reetta Vähätalo-Amhdak

Krista Kiuru                             Kimmo Hohkala

Nelly Pitkänen                        Petri Lahtinen

Jarno Joensuu                       Helena Heljakka

Emmastiina Hesso                 Jukka Heinonen

Sampsa Kataja                      Helvi Walli

Anttivesa Knuuttila (poistuu klo 18.45)      Johanna Siitari.

Kokous todetaan näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.