Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Poriin oma kyläparlamentti/-neuvottelukunta, valtuustoaloite, valtuutettu Viliina Välimäki (lisäpykälä)

PRIDno-2022-4734

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite

29.8.2022

Poriin oma kyläparlamentti/-neuvottelukunta

Porissa on useita kyliä ja maaseutumaisia kaupunginosia, joissa on vireää yhdistystoimintaa. Vireät kylät ja maaseutualueet ovat kaupungille elinvoima, vetovoima- ja imagotekijöitä. Yhdistykset saavat aikaan talkoovoimin ja hankerahoituksin merkittäviä asioita (harrastukset, virikkeet, viihtyvyys, kierrätys, turvallisuus jne.) omalla alueellaan, joka palvelee koko kaupunkia myös kaupungin menoja säästäen.

Tällä hetkellä Porista puuttuu kyläyhteisöjä yhdistävä toimielin. Yhdistyksissä painitaan samojen asioiden äärellä, kukin omassa lokerossaan. Useissa kaupungeissa on todettu vastaavanlaisista kyläparlamenteista olevan suurta hyötyä ja hyväksi havaittuja esimerkkejä löytyykin ympäri Suomea. Toiminnalla saadaan eri yhdistysten edustajat saman pöydän ääreen puhumaan samoista asioista ja toimimaan Pori 2030 strategian mukaisesti. Kylien ja yhdistysten osallistaminen päätöksentekoon muuttuu konkreettiseksi, vuoropuhelu niin yhdistysten kuin kaupunginkin kanssa lisääntyy. Tieto kulkee ja kaikki tulevat kuulluksi. Tällaisessa toimielimessa voidaan aidosti edistää kaupungin ja kylien yhteistyötä.

Esitän, että Poriin perustetaan oma kyläparlamentti (tms. toimikunta), johon kutsutaan edustajat alueen kylä- ja kaupunginosayhdistyksistä. Parlamentin toimintaa koordinoi Porin kaupungin puolelta esimerkiksi kaupungin yhdistysasioista vastaava henkilö.

29.8.2022

Porissa

Viliina Välimäki"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.