Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Porilaisille olympiamitalisteille reliefi, valtuustoaloite, varavaltuutettu Helvi Walli (lisäpykälä)

PRIDno-2022-4735

Perustelut

Varavaltuutettu Helvi Walli jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite

29.8.2022

Porilaisille olympiamitalisteille reliefi

Esitämme, että kaupunki suunnittelee ja hankkii porilaisten olympiamitalistien kunniaksi reliefin parhaalle paikalle tulevaan urheilupyhättöön.

 

Porissa 29.8.2022,

Helvi Walli"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.