Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Porin kaupungin varhaiskasvatuksen opettajille- ja lastenhoitajille vaateraha-avustus 100e/vuosi, valtuustoaloite, valtuutettu Heidi Sakari (lisäpykälä)

PRIDno-2022-4732

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Valtuustoaloite  

Porin kaupungin varhaiskasvatuksen opettajille- ja lastenhoitajille vaateraha-avustus 100e/vuosi 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö työskentelee Porissa käyttäen omia vaatteitaan. Työolosuhteet ovat kuitenkin, erittäin vaihtelevat ja työ pitää sisällään paljon ulkoilua säällä kuin säällä. Varhaiskasvattaja tarvitsee työpäivän aikana sisävaatteet ja työkengät sekä neljään vuodenaikaan sopivat ulkovaatteet sekä kengät. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan on työssä käytettävä omia vaatteita ja tästä syystä Porin kaupungin tulisi tukea henkilöstöä vuosittain maksettavalla vaaterahalla.  Vaateraha-avustuksen tulisi koskea jokaista vakituista varhaiskasvattajaa sekä pitkäaikaisia määräaikaisia työsopimuksia. Vaateraha voisi auttaa Porin kaupunkia luomaan myönteisen kuvan alalle hakeutuville ja edesauttaa työntekijöiden saatavuutta varhaiskasvatusalalle, joka myös kärsii valtavasta henkilöstöpulasta. 

Valtuustoaloitteen allekirjoittaja 

Heidi Sakari  

Perussuomalaiset 

Pori 29.8.2022”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.