Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Ruosniemessä sijaitsevan Ylikyläntien hidastaminen, valtuustoaloite, Jani-Petteri Pajukoski

PRIDno-2022-643

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jani-Petteri Pajukoski jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite.

Ruosniemessä sijaitsevan Ylikyläntien hidastaminen Ruosniemen koulun kohdalla väliltä Ruosniementie-Telinkuja.

Valtuutetun suomin oikeuksin teen valtuustoaloitteen Ylikyläntien hidastamisesta Ruosniementien päästä Telinkujalle asti. Koululta tulee tie Ylikyläntielle, mikä laskee mäen päältä. Samassa kohtaa suojatie, jota useat koululaiset kulkevat. Tien toisella puolella viistoon on linja-autopysäkki, mitä Hyvelässä asuvat käyttävät!

Liikenne on suhteellisen vilkasta.

Ehdottaisin, että alueelle laitetaan 30km/h nopeusrajoitus ja huomiota herättävät kyltit.

Jani-Petteri Pajukoski"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston edustaja on tehnyt valtuustoaloitteen Ylikyläntien hidastamisesta Ruosniementien päästä Telinkujalle asti.

Aloitteessa todetaan, että Ruosniemen koululta tulee tie Ylikyläntielle. Samassa kohdassa on suojatie, jota useat koululaiset kulkevat. Tien toisella puolella on linja-autopysäkki, jota Hyvelässä asuvat käyttävät. Liikenne Ylikyläntiellä on suhteellisen vilkasta.

Aloitteessa esitetään, että alueelle laitetaan 30 km/h nopeusrajoitus.

Liikenneinsinööri on tutkinut aloitteen ja pitää ehdotusta hyvänä. Nykyisellään kyseisessä Ylikyläntien kohdassa on alueellinen 40 km/h nopeusrajoitus. Katu on vilkasliikenteinen ja myös ylinopeuksia esiintyy.

Infrajohtamisen suunnittelutiimi ottaa nopeusrajoitusmuutoksen suunnittelulistaansa, ja liikenneinsinööri tekee siitä sen jälkeen viranhaltijapäätöksen.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jani-Petteri Pajukoski jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 § 19 valtuustoaloitteen koskien Ruosniemessä sijaitsevan Ylikyläntien hidastamista. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 § 70 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 28.6.2022 § 119) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Jani-Petteri Pajukoski jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 § 19 valtuustoaloitteen koskien Ruosniemessä sijaitsevan Ylikyläntien hidastamista. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 § 70 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 22.8.2022 § 488.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 28.6.2022 § 119) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.