Perusturvalautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Option käyttäminen, Pitkäaikaisasunnottomien tuettu asuminen

PRIDno-2020-5029

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva ja Porin Sininauha Ry ovat tehneet sopimuksen ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022 pitkäaikaisasunnottomien tuetun asuminen palvelun toteuttamisesta. Sopimuksessa on optio vuosille 2023 - 2024, jonka molemmat osapuolet ovat halukkaita käyttämään. Palvelun toteutuminen on välttämätöntä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhoin ehdoin molempien vuosien option käyttämisen pitkäaikaisasunnottomien tuetun asumisen palvelusopimuksesta ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin Sininauha Ry, Psykososiaalisten palveluiden päällikkö