Perusturvalautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Perusturvan talouden kuukausiraportointi tammi-heinäkuu 2022

PRIDno-2022-2143

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, ilkka.manninen@pori.fi

Perustelut

Perustelut

Vuoden 2022 talouden lukujen vertailussa oman toiminnan kokonaisuuden ennustamisessa haasteita aiheuttaa koronatilanne ja sen taloudelliset vaikutukset. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten valtio tulee korvaamaan koronan aiheuttamat kustannukset vuoden 2022 osalta.

Talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi asiakasmaksulain muutos vuoden 2022 osalta, koskien maksukaton laajennusta. Asiakasmaksulain muutos on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä. Iäkkäiden palveluiden tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus kesällä 2021, joka on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä.

14120 Perusturva oma toiminta

Toimintatuotot ja toimintamenot ovat toteutuneet tammi-maaliskuun osalta talousarviota suurempana.  Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 23,68% % (vuonna 2021 19,06 % toteutunut) ja toimintamenoista 22,83% (vuonna 2021 20,43 % toteutunut). Sallittu toteumaprosentti 14 kk jaon perusteella saisi olla tammi-maaliskuussa 21,43 %.

Tuottojen kertymä on toteutunut tammi-maaliskuun osalta edellisvuotta suurempana 2,20 % (354 877 €). Tuottojen suurempi kertymä selittyy kuntalaskutuksen suurempina tuottoina johtuen kulujen kasvusta. Muut huomiot tuottojen kohdalla on, että osittain laskutuksessa on myös viivettä ja nämä korjaantuvat loppuvuoden aikana ja lisäksi vakuutusyhtiö laskutusta on tehty takautuvasti alkuvuoden aikana. Tuottojen kertymään vaikuttaa asiakasmaksulain muutos verrattuna vuoteen 2021, koska asiakasmaksulaki tuli voimaan heinäkuussa 2021.

Toimintakulujen kohdalla henkilöstökulut ovat 3,24 % (0,9 M€) viime vuoden alkua suuremmat.  Kasvu johtuu tuottavuusohjelman palkatuista lisähenkilöistä. Tuottavuusohjelman lisähenkilökuntaan ja palkankorotuksiin on varattu määrärahat vuoden 2022 osalta, joten näistä johtuen ei tule määräraha ylityksiä vuoden 2022 kohdalla. Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös koronakokonaisuuteen palkatut lisähenkilöt sekä koronaan liittyvät lisä- ja ylityöt.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 26,92 % (5,7 M€) suurempana vuoteen 2021 verrattuna. Palvelujen ostojen nousuun vaikuttaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen 11 %:n hintojen korotus kesäkuussa 2021 sekä ostopalvelupaikkojen määrän kasvu. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä, mutta vuoden 2022 kohdalla ostopalvelupaikkojen määrä on kasvanut. Palvelukoti Himmelistä luovuttaessa asukkaat siirtyivät yksityisille palveluntuottajille. Tästä johtuen mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kohdalla varattujen määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka voi olla noin 2,6 M€ suuruinen. Vammaispalveluiden ostojen nousun syynä on laskutuksen viivästyminen vuonna 2021, josta johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Muiden palveluiden osalta kasvua 16,50 % (1,2 M€).  Olennaisimmat muutokset koskevat laboratorio ja kuvantamisen kustannuksia, jotka ovat lisääntyneet alkuvuoden osalta 0,8 M€. Nousun syynä on Satasairaalan laskutuksen ongelmat keväällä 2021, josta johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia. 

Aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet 107,58 % (1,1 M€) suurempana vuoteen 2021 verrattuna. Nousun syynä on Satasairaalan laskutuksen ongelmat keväällä 2021, josta johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia. 

Toimintakatteesta on käytetty 22,55 %, jota verratessa sallittuun toteuma prosenttiin 14 kk jaon perusteella maaliskuun toteuma prosentti saisi olla 21,43 %. Toimintakatetta nostavasti vaikuttaa korona poikkeustilanne, joka on lisännyt talousarviossa ei-huomioitua kustannuksia 1,8 M€. Nämä ovat erotettu kirjanpidosta koronatoiminnolla.

14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

Terveydenhuollon ostopalveluiden toimintakulut ovat kasvaneet 2,75 % (0,8 M€) verrattuna samaan jaksoon edellisenä vuonna. Vuodelle 2022 on kirjautunut vuodelle 2021 kuuluva hinnanalennus 1,4 M€, joka tulee parantamaan vuoden 2022 tulosta. Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2022 on nousuvaraa edellisestä vuodesta -4,3 % (-5,5 M€). Tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys on erittäin kriittinen. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella. Määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Perusturvalautakunta (14119)

Laaditun ennusteen mukaan perusturvan määrärahojen riittävyys on kriittinen. Riskin määrärahojen riittävyydelle aiheuttaa ikäihmisten ostopalveluiden asiakasmäärän kasvu sekä Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, jonka lisäksi määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Lisäksi riski määrärahojen riittämiselle on edelleen, jos koronatilanne muuttuu Satakunnassa tai koko Suomen kohdalla. Tällä hetkellä ei myöskään ole vielä tiedossa, miten valtio tulee korvaamaan koronan aiheuttamat kustannukset vuoden 2022 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Ilkka Manninen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, ilkka.manninen@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talouden lukujen vertailussa sekä oman toiminnan kokonaisuuden ennustamisessa haasteita aiheuttaa koronatilanne ja sen taloudelliset vaikutukset. Vieläkään ei ole tiedossa, että miten valtio tulee korvaamaan koronan aiheuttamia kustannuksia vuoden 2022 osalta. Alkuvuodesta koronaan liittyvät kustannukset ovat olleet merkittävät, mutta huhtikuusta eteenpäin kustannustoteuman odotetaan alenevan. Talouden ennustamiselle haasteita aiheuttaa myös talousjärjestelmien vaihto toukokuun 2022 alussa, josta johtuen esimerkiksi osaa huhtikuulle kuuluvista laskuista ei ehditty kirjaamaan huhtikuulle.

Talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi asiakasmaksulain muutos vuoden 2022 osalta, koskien maksukaton laajennusta sekä iäkkäiden palveluiden tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus kesällä 2021. Molemmat tekijät on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä.

14120 Perusturva oma toiminta

Toimintatuotot ja toimintamenot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun osalta talousarviota suurempana.  Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on tammi-huhtikuun aikana toteutunut 32,11 % (vuonna 2021 26,01 % toteutunut) ja toimintamenoista 30,98% (vuonna 2021 28,88 % toteutunut). Sallittu toteumaprosentti 14 kk jaon perusteella on tammi-huhtikuussa 28,57 %.

Tuottojen kertymä on toteutunut tammi-huhtikuu osalta edellisvuotta suurempana 1,59 % (349 371 €). Tuottojen suurempi kertymä selittyy kuntalaskutuksen suurempina tuottoina, mikä johtuu kulujen kasvusta. Muut huomiot tuottojen kohdalla on, että laskutuksessa on ollut osittain myös viivettä, joka korjaantuu loppuvuoden aikana. Tämän lisäksi vakuutusyhtiölaskutusta on tehty takautuvasti alkuvuoden aikana. Tuottojen kertymään vuoteen 2021 verrattuna vaikuttaa asiakasmaksulain muutos, koska asiakasmaksulaki tuli voimaan heinäkuussa 2021.

Toimintakulujen kohdalla henkilöstökulut ovat 4,47 % (1,66 M€) viime vuoden alkua suuremmat.  Kasvu johtuu tuottavuusohjelman palkatuista lisähenkilöistä. Tuottavuusohjelman lisähenkilökuntaan ja palkankorotuksiin on varattu määrärahat vuoden 2022 osalta, joten näistä johtuen ei tule määrärahaylityksiä vuonna 2022. Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös koronakokonaisuuteen palkatut lisähenkilöt sekä koronaan liittyvät lisä- ja ylityöt.

Asiakaspalvelujen ostot ovat toteutuneet 20,03 % (4,1 M€) suurempana vuoteen 2021 verrattuna. Palvelujen ostojen nousuun vaikuttaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen 11 %:n hintojen korotus kesäkuussa 2021 sekä ostopalvelupaikkojen määrän kasvu. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä, mutta vuoden 2022 kohdalla ostopalvelupaikkojen määrä on kasvanut. Palvelukoti Himmelistä luovuttaessa asukkaat siirtyivät yksityisille palveluntuottajille. Tästä johtuen mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kohdalla varattujen määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka voi olla noin 2,6 M€ suuruinen. Vammaispalveluiden ostojen nousun syynä on laskutuksen viivästyminen vuonna 2021, josta johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Muiden palveluiden osalta kasvua on 6,31 % (0,7 M€).  Olennaisimmat muutokset koskevat laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kustannuksia, jotka ovat lisääntyneet alkuvuoden osalta 0,7 M€. Nousun syynä on Satasairaalan laskutuksen ongelmat keväällä 2021, josta johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet 46,36 % (1 M€) suurempana vuoteen 2021 verrattuna. Nousun syynä on Satasairaalan laskutuksen ongelmat keväällä 2021, josta johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia. 

Toimintakatteesta on käytetty tammi-huhtikuussa 30,61 %, kun sallittu toteumaprosentti 14 kk jaon perusteella on 28,57 %. Toimintakatetta nostavasti vaikuttaa korona poikkeustilanne, joka on lisännyt talousarviossa ei-huomioitua kustannuksia tammi-huhtikuussa 2,2 M€. Nämä kustannukset ovat erotettu kirjanpidosta koronatoiminnolla.

Oman toiminnan osalta ylitysuhkaa ei ole, koska muut kokonaisuudet pystyvät kompensoimaan ikäihmisten ostopalveluiden kustannusten nousun.

14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

Terveydenhuollon ostopalveluiden toimintakulut ovat laskeneet -3,45 % (-1,5 M€) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Huomioitavaa on, että vuodelle 2022 on kirjautunut vuodelle 2021 kuuluva 1,4 M€ hinnanalennus, joka tulee parantamaan vuoden 2022 tulosta. Kun hinnanalennus eliminoidaan kustannusvertailusta, on vuosien 2021 ja 2022 kustannustaso tammi-huhtikuun toteuman perusteella samalla tasolla. Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2022 on nousuvaraa edellisestä vuodesta -4,3 % (-5,5 M€). Tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys on erittäin kriittinen ja ylitysuhka on tämän hetkisen tiedon perusteella 6,5 M€. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella. Määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Perusturvalautakunta (14119)

Laaditun ennusteen mukaan perusturvan määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka on tämän hetkisen tiedon perusteella 6,5 M€. Riskin määrärahojen riittävyydelle aiheuttaa ikäihmisten ostopalveluiden asiakasmäärän kasvu sekä Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, jonka lisäksi määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Lisäksi riski määrärahojen riittämiselle on edelleen, mikäli koronatilanne muuttuu Satakunnassa tai koko Suomessa loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä ei myöskään ole vielä tiedossa, miten valtio tulee korvaamaan koronan aiheuttamia kustannuksia vuoden 2022 osalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Ilkka Manninen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, ilkka.manninen@pori.fi

Perustelut

Perustelut

Vuoden 2022 talouden lukujen vertailussa sekä oman toiminnan kokonaisuuden ennustamisessa haasteita aiheuttaa koronatilanne ja sen taloudelliset vaikutukset. Valtio on tehnyt ehdotuksen vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannusten korvausmallista. Lausunnolle lähtevän asetuksen mukaisesti koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin erillisellä valtionavustuksella kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 30.6.2022 saakka ja koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta. Esityksessä ehdotetaan, että avustuksen määrä perustuisi olennaisilta osin toimintaa kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. Toimintokohtaisten avustuserien lisäksi avustuskokonaisuuteen sisällytettäisiin asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä kattamaan muista koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. Ehdotus vastaa monilta osin vuoden 2021 kustannusten korvaamiseksi säädettyä asetusta.

Talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat koronatilanteen lisäksi asiakasmaksulain muutos vuoden 2022 osalta, koskien maksukaton laajennusta sekä iäkkäiden palveluiden tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus kesällä 2021. Molemmat tekijät on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä.

14120 Perusturva oma toiminta

Toimintatuotot ja toimintamenot ovat toteutuneet tammi-kesäkuun osalta talousarviota suurempana. Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 49,32 % (vuonna 2021 40,38 % toteutunut) ja toimintamenoista 46,99 % (vuonna 2021 46,29 % toteutunut). Sallittu toteumaprosentti 14 kk jaon perusteella on tammi-kesäkuussa 42,86 %.

Tuottojen kertymä on toteutunut tammi-kesäkuun osalta hieman edellisvuotta suurempana 0,47 % (0,16 M€). Tuottojen kertymään vuoteen 2021 verrattuna vaikuttaa tänä vuonna asiakasmaksulain muutos, koska asiakasmaksulaki tuli voimaan heinäkuussa 2021. Asiakasmaksulain vaikutus tulee näkymään selvemmin loppuvuoden aikana. Lisäksi kuntalaskutuksen tasauslaskutus on tekemättä touko- ja kesäkuulta järjestelmäuudistuksesta johtuen. Vielä ei ole tietoa, että miten tasauslaskutus vaikuttaa tuottojen kertymään. Tarkoituksena on saada kuntalaskutus ajan tasalle elokuun aikana.

Toimintakulujen kohdalla henkilöstökulut ovat 0,86 % (0,5 M€) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Kasvu johtuu tuottavuusohjelman palkatuista lisähenkilöistä. Tuottavuusohjelman lisähenkilökuntaan ja palkankorotuksiin on varattu määrärahat vuoden 2022 osalta, joten näistä johtuen ei tule määrärahaylityksiä vuonna 2022. Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös koronakokonaisuuteen palkatut lisähenkilöt sekä koronaan liittyvät lisä- ja ylityöt.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 8,61 % (4,4 M€) suurempana vuoteen 2021 verrattuna. Palvelujen ostojen nousuun vaikuttaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen 11 %:n hintojen korotus kesäkuussa 2021 sekä ostopalvelupaikkojen määrän kasvu. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä, mutta vuoden 2022 kohdalla ostopalvelupaikkojen määrä on kasvanut. Palvelukoti Himmelistä luovuttaessa asukkaat siirtyivät yksityisille palveluntuottajille. Tästä johtuen mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kohdalla varattujen määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka on tällä hetkellä noin 2,8 M€ suuruinen. Lastensuojelupalveluissa asiakaspalveluiden ostojen kustannuksia nostaa yksityisten palvelutuottajien hintojen nousu 1.6.2022 alkaen. Lisäksi erityisesti perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan, koska oma tuotanto ei riitä. Näistä johtuen lastensuojelun kohdalla varattujen määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka on tällä hetkellä noin 2,5 M€ suuruinen.

Toimintakatteesta on käytetty tammi-kesäkuussa 46,21 %, kun sallittu toteumaprosentti 14 kk jaon perusteella on 42,86 %. Toimintakatetta nostavasti vaikuttaa korona poikkeustilanne, joka on lisännyt talousarviossa ei-huomioitua kustannuksia tammi-kesäkuussa 3,0 M€. Nämä kustannukset ovat erotettu kirjanpidosta koronatoiminnolla. Valtio on tehnyt ehdotuksen vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannusten korvausmallista, jonka mukaan koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin erillisellä valtionavustuksella kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 30.6.2022 saakka ja koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta. Lisäksi riski määrärahojen riittämiselle on edelleen, mikäli koronatilanne muuttuu Satakunnassa tai koko Suomessa loppuvuoden aikana, koska valtion korvausehdotuksessa koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin kunnille testauksen ja hoidon osalta vain 30.6.2022 asti.

14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

Terveydenhuollon ostopalveluiden toimintakulut ovat laskeneet -7,93 % (-5 M€) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että vuodelle 2022 on kirjautunut vuodelle 2021 kuuluva 1,4 M€ hinnanalennus, joka parantaa vuoden 2022 tulosta. Tämän lisäksi kesäkuulle on jäänyt kirjaamatta 3,4 M€ kuluja, mikä vääristää toteumaa. Kun hinnanalennus ja kirjaamatta jääneet kulut otetaan huomioon, on toimintakulut laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta -0,23 % (-0,14 M€). Terveydenhuollon ostopalvelujen vuoden 2022 käyttösuunnitelmassa on nousuvaraa edellisestä vuodesta -4,3 % (-5,5 M€). Tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys on erittäin kriittinen ja ylitysuhka on tämän hetkisen tiedon perusteella 5,0 M€. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella. Määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Perusturvalautakunta (14119)

Laaditun ennusteen mukaan perusturvan määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka on tämän hetkisen ennusteen perusteella 5 M€. Riskin määrärahojen riittävyydelle aiheuttaa ikäihmisten ostopalveluiden asiakasmäärän kasvu, lastensuojelun ostopalveluiden kustannusten nousu sekä Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, jonka lisäksi määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset. Lisäksi riski määrärahojen riittämiselle on edelleen, mikäli koronatilanne muuttuu Satakunnassa tai koko Suomessa loppuvuoden aikana, koska valtion korvausehdotuksessa koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin kunnille testauksen ja hoidon osalta vain 30.6.2022 asti.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, ilkka.manninen@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talouden lukujen vertailussa sekä oman toiminnan kokonaisuuden ennustamisessa haasteita aiheuttaa koronatilanne ja sen taloudelliset vaikutukset. Valtio on tehnyt ehdotuksen vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannusten korvausmallista. Lausunnolle lähteneen asetuksen mukaisesti koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin erillisellä valtionavustuksella kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 30.6.2022 saakka ja koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta. Esityksessä ehdotetaan, että avustuksen määrä perustuisi olennaisilta osin toimintaa kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. Toimintokohtaisten avustuserien lisäksi avustuskokonaisuuteen sisällytettäisiin asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä kattamaan muista koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. Ehdotus vastaa monilta osin vuoden 2021 kustannusten korvaamiseksi säädettyä asetusta.

Talouteen vaikuttavia tekijöitä ovat koronatilanteen lisäksi asiakasmaksulain muutos vuoden 2022 osalta, koskien maksukaton laajennusta sekä iäkkäiden palveluiden tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus kesällä 2021. Molemmat tekijät on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä.

14120 Perusturva oma toiminta

Toimintatuotot ja toimintamenot ovat toteutuneet tammi-heinäkuun osalta talousarviota suurempana.  Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on tammi-heinäkuun aikana toteutunut 58,75 % (vuonna 2021 48,09 % toteutunut) ja toimintamenoista 57,79 % (vuonna 2021 56,29 % toteutunut). Sallittu toteumaprosentti 14 kk jaon perusteella on tammi-heinäkuussa 57,14 %.

Tuottojen kertymä on toteutunut tammi-heinäkuun osalta hieman edellisvuotta suurempana 0,52 % (0,21 M€). Tuottojen kertymään vuoteen 2021 verrattuna vaikuttaa tänä vuonna asiakasmaksulain muutos, koska asiakasmaksulaki tuli voimaan heinäkuussa 2021. Asiakasmaksulain vaikutus tulee näkymään selvemmin loppuvuoden aikana. Lisäksi kuntalaskutuksen tasauslaskutus touko- ja kesäkuulta on kirjautunut järjestelmäuudistuksesta johtuen vasta elokuulle. Touko-kesäkuun tasauslaskutus lisää tuottojen kertymää 0,17 M€.

Toimintakulujen kohdalla henkilöstökulut ovat 0,38 % (0,28 M€) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Kasvu johtuu tuottavuusohjelman palkatuista lisähenkilöistä. Tuottavuusohjelman lisähenkilökuntaan ja palkankorotuksiin on varattu määrärahat vuoden 2022 osalta, joten näistä johtuen ei tule määrärahaylityksiä vuonna 2022. Henkilöstökuluihin vaikuttaa myös koronakokonaisuuteen palkatut lisähenkilöt sekä koronaan liittyvät lisä- ja ylityöt.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet 10,52 % (6,4 M€) suurempana vuoteen 2021 verrattuna. Palvelujen ostojen nousuun vaikuttaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen 11 %:n hintojen korotus kesäkuussa 2021 sekä ostopalvelupaikkojen määrän kasvu. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tuottajien hinnankorotus on huomioitu vuoden 2022 kehyksessä, mutta vuoden 2022 kohdalla ostopalvelupaikkojen määrä on kasvanut. Palvelukoti Himmelistä luovuttaessa asukkaat siirtyivät yksityisille palveluntuottajille. Tästä johtuen mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kohdalla varattujen määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka on tällä hetkellä noin 2,8 M€ suuruinen. Lastensuojelupalveluissa asiakaspalveluiden ostojen kustannuksia nostaa yksityisten palvelutuottajien hintojen nousu 1.6.2022 alkaen. Lisäksi erityisesti perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan, koska oma tuotanto ei riitä. Näistä johtuen lastensuojelun kohdalla varattujen määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka on tällä hetkellä noin 2 M€ suuruinen.

Aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet 18,32% (0,98 M€) suurempana vuoteen 2021 verrattuna. Nousun syynä on laskujen kirjautuminen väärälle kuukaudelle vuonna 2021, jonka seurauksena luvut eivät ole vertailukelpoisia. 

Toimintakatteesta on käytetty tammi-heinäkuussa 57,48 %, kun sallittu toteumaprosentti 14 kk jaon perusteella on 57,14 %. Toimintakatetta nostavasti vaikuttaa korona poikkeustilanne, joka on lisännyt talousarviossa ei-huomioitua kustannuksia tammi-heinäkuussa 3,6 M€. Nämä kustannukset ovat erotettu kirjanpidosta koronatoiminnolla. Valtio on tehnyt ehdotuksen vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannusten korvausmallista, jonka mukaan koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin erillisellä valtionavustuksella kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 30.6.2022 saakka ja koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta. Riskin määrärahojen riittämiselle aiheuttaa koronatilanne, koska valtion korvausehdotuksessa koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin kunnille testauksen ja hoidon osalta vain 30.6.2022 asti.

14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

Terveydenhuollon ostopalveluiden toimintakulut ovat laskeneet -2,84 % (-2,1 M€) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että vuodelle 2022 on kirjautunut vuodelle 2021 kuuluva 1,4 M€ hinnanalennus, joka parantaa vuoden 2022 tulosta. Kun hinnanalennus otetaan huomioon, on toimintakulut laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta -0,94 % (-0,7 M€). Terveydenhuollon ostopalvelujen vuoden 2022 käyttösuunnitelmassa on nousuvaraa edellisestä vuodesta -4,3 % (-5,5 M€). Tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoitoon Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys on erittäin kriittinen ja ylitysuhka on tämän hetkisen tiedon perusteella 5,0 M€. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella. Määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Perusturvalautakunta (14119)

Laaditun ennusteen mukaan perusturvan määrärahojen riittävyys on kriittinen ja ylitysuhka on tämän hetkisen ennusteen perusteella 5 M€. Riskin määrärahojen riittävyydelle aiheuttaa ikäihmisten ostopalveluiden asiakasmäärän kasvu, lastensuojelun ostopalveluiden kustannusten nousu sekä Satasairaalalle varattujen määrärahojen riittävyys. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, jonka lisäksi määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset. Lisäksi riskin määrärahojen riittämiselle aiheuttaa koronatilanne, koska valtion korvausehdotuksessa koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin kunnille testauksen ja hoidon osalta vain 30.6.2022 asti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.