Perusturvalautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 53041040, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2022-5003

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveyden ja hyvinvoinnin lääkärit kustannuspaikalta (kp. 1413200002) umpeutuu terveyskeskuslääkäri viran 53041040 täyttölupa 26.9.2022.  Anotaan terveyskeskuslääkärin viralle 53041040 täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kiinnostusta sairaalatyöhön. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain

(1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Terveyskeskuslääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä terveydenhoitajan todistus terveydentilastaan.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä terveyskeskuslääkärin viran 53041040  täyttölupapyynnön julkisella haulla

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalaplaveluiden johtaja