Sivistyslautakunta, kokous 18.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta

PRIDno-2022-172

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Jenni Saarisen irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0055) 31.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Jenni Saariselle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0055) 1.2.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jenni Saarinen, Kaarisillan koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.