Sivistyslautakunta, kokous 18.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta

PRIDno-2022-189

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Raakkel Koskenkorvan irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0004) 31.7.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Raakkel Koskenkorvalle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0004) 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Raakkel Koskenkorva, Väinölän koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.