Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Lainvoimainen

Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan hyväksyminen, uusi kaavaprosessi

TUNNUS
Tahkoluodon merituulipuiston laajennus
YHTEYSHENKILÖ
Yleiskaavapäällikkö Kirsi-Maria Viljanen
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 2.1.2023

Kaava-alue sijaitsee merellä noin 4 km etäisyydellä Tahkoluodon satama-alueesta ja 30 km Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnan rajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 135 km2.

Alueelle suunniteltu tuulivoimapuisto koostuu korkeintaan 40 meriperustuksille asennettavasta tuulivoimalasta, joiden maksimikorkeus on 310 m ja yksikköteho on noin 11-20 MW sekä mahdollisesta merisähköasemasta. Kaava ohjaa suoraan tuulivoimaloiden rakentamista (MRL §77a).

Kaavan vaiheet:

 • Vireilletulovaihe 10.2.2021, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (nähtävillä koko kaavaprosessin ajan).
 • Osayleiskaavaluonnos nähtävillä (kh 29.3.2021) 8.4.-14.5.2021.
 • Kaavan esittelytilaisuus verkossa 22.4.2021.
 • Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kaavan laadintaprosessin 14.3.2021 päätöksentekoon liittyvien menettelytapavirheiden vuoksi. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus teki päätöksen käynnistää osayleiskaavan laadinta Suomen Hyötytuuli Oy:n aloitteesta uudelleen.
 • Osayleiskaavan uudesta vireilletulosta julkaistiin kuulutus 23.3.2022.
 • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ja -selostus liitteineen oli nähtävillä 7.4.-8.5.2022.
 • Osayleiskaavaehdotus oli nähtävänä 1.9.-30.9.2022. Nähtävänäoloaikana järjestettiin yleisölle mahdollisuus keskusteluun 19.9. Suomen Hyötytuuli Oy:n opastuskeskuksella.
 • Kaavaehdotus hyväksyttiin 14.11.2022 ja kaava sai lainvoiman 2.1.2023.

  ASIAN KÄSITTELY

    Lainvoimainen - 2.1.2023 - Valmis

  Lainvoimaisuuskuulutus

  Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan hyväksyminen

  Kuulutusaika: 2.1.2023 - 16.1.2023

  Porin kaupunginvaltuuston päätös 14.11.2022 §178,  hyväksytään 31.10.2022 päivätty Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaava.
  Kaava on lainvoimainen.

  Porin kaupunginhallitus 02.01.2023
   


  Lainvoimaiset kaava-asiakirjat

    Hyväksymisvaihe - 14.11.2022 - Valmis

  Kaava-aineistot

  Asiakirjat

  Liite 33. Vastineraportti, oas ja luonnos (pdf, 928 kt)

  Liite 30.Tahkoluoto, merikarttaA3 (pdf, 2299 kt)

  Liite 32. Tahkoluodon merituulipuiston lähisaarien pesimälinnusto 2021 (pdf, 739 kt)

  Liite 31. Tahkoluodon merituulipuistoalueen selkälokkiseuranta 2021 (pdf, 2456 kt)

  Liite 21. Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen sedimenttien haitta-aineselvitys, Arctia 2021 (pdf, 1662 kt)

  Liite 19. Gummandooran saariston Natura-arvioinnin päivitys 16.12.2021 (pdf, 2564 kt)

  Liite 18 Tahkoluoto kaava havainnekuvat 31.10.2022 (pdf, 9004 kt)

  Liite 1. OAS 5.8.2022 (pdf, 2603 kt)

  Liite 27. Synteesikartta_meriluonnosta (pdf, 598 kt)

  Liite 26. Vedenalaisen luonnon kartoitus merituulipuiston laajennusalueella 2021, korjattu 14.1.2022 (pdf, 4815 kt)

  Liite 20.Tahkoluoto EXT Läjityssuunnitelma 14.6.2022 (pdf, 14217 kt)

  Liite 15. Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, asukaskyselyn tulokset (pdf, 6460 kt)

  Liite 13. Tahkoluoto, melumallinnus 08-2022 (pdf, 3369 kt)

  Liite 4. Kevätkutuisen silakan kutualueselvitys Tahkoluoto 2020, Alleco (pdf, 2800 kt)

  Liite 34. Vastineraportti, ehdotus (pdf, 1778 kt)

  Liite 28. Tahkoluodon väylämuutos, yleissuunnitelma 2022 (pdf, 2389 kt)

  Tahkoluoto osayleiskaava 31.10.2022 (pdf, 1511 kt)

  Liite 23. Tahkoluodon merituulipuiston linnustovaikutukset lintututkan ja maastohavaintoaineiston perusteella 2021 (pdf, 12234 kt)

  Liite 29. Tekninen selvitys Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen vaikutuksista meripaikannukseen, tiivistelmä (pdf, 777 kt)

  Liite 24. Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen kevät- ja kesälevähtäjälaskennat 2021, Ahlman Group Oy (pdf, 5766 kt)

  Liite 14. Tahkoluoto, välkeselvitys 1.7.2022 (pdf, 845 kt)

  Liite 17. Havainnekuvat 2021 (YVA-selostuksesta) (pdf, 4244 kt)

  Liite 2. Vedenalaisen luonnon selvitys 2020, KVVY Tutkimus Oy (pdf, 1637 kt)

  Tahkoluoto laajennus kaavaselostus 31.10.2022 (pdf, 21277 kt)

  Liite 25. Kysely kansallispuiston käyttäjille 2021 (pdf, 2273 kt)

  Liite 22. Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen virtaus- ja vedenlaatumallinnus 2021 (pdf, 2033 kt)

  Liite 5. Syyskutuisen silakan kutualueselvitys Tahkoluoto 2020, Alleco (pdf, 2507 kt)

  Kuulutus yleiskaavan hyväksymisestä

  Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan hyväksyminen

  Kuulutusaika: 21.11.2022 - 27.12.2022

  Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.11.2022 kokouksessaan §178 hyväksyä Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan. Päätöksen muutoksenhakuosoitus on Porin kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan liitteenä.

  21.11.2022
  Porin kaupunginhallitus


  KV päätöksenteko yleiskaavan hyväksymisestä

    Ehdotusvaihe - 5.8.2022 - Valmis

  Päätöksenteko ehdotuksen nähtäväksi asettamisesta

  Ehdotuskuulutus

  Asiakirjat

  Ehdotuskuulutus Tahkoluoto laajennus (pdf, 47 kt)

    Vireilletulovaihe - 23.3.2022 - Valmis