Ympäristöterveysjaosto, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2023

PRIDno-2019-5434

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen voimassa oleva taksa on hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 9.12.2021 § 26. Taksaan esitetään muutamia selventäviä muutoksia sekä terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesta ilmoituksesta ja siihen liittyvästä maksusta luopumista yleisötilaisuuksien osalta. Eläinlääkinnän osalta esitetään Porin vastaanoton klinikkamaksun muuttamista kymmenestä eurosta viiteen euroon, mikä vastaa muiden kaupungineläinlääkäreiden vastaanotoilla käytössä olevaa klinikkamaksua. Aikaisemmin Porin vastaanotolla oli kaupungineläinlääkärin lisäksi vakituinen pieneläinhoitaja, mutta nykyisin eläinlääkinnässä toimii yksi vakituinen pieneläinhoitaja, joka kiertää kaikilla vastaanotoilla.

Poistettavat kohdat on liitteessä merkitty yliviivattuina, ja muutetut tai lisätyt kohdat on merkitty punaisella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Jaosto päättää hyväksyä liitteen mukaiset ympäristöterveydenhuollon palveluista ja muista suoritteista perittävät maksut. Taksa astuu voimaan 1.1.2023.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.