Ympäristöterveysjaosto, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Heinonen ja Alpo Uusiniemi (varalla Pirkko Kuusela).

Pöytäkirja tarkastetaan 5.12.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Heinonen ja Heikki Keisari.

Pöytäkirja tarkastetaan 5.12.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.