Ympäristöterveysjaosto, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ympäristöterveydenhuollon talouden raportointi tammi-lokakuu 2022

PRIDno-2022-602

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Terveysvalvonnan maksutuotot ovat nyt maaliskuun jälkeen lähes 19.000 euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa edellä. Ympäristöterveydenhuollon kuntalaskutuksessa siirryttiin vuoden alussa kuukausittaisesta laskutuksesta neljännesvuosilaskutukseen ja nyt maaliskuussa laskutettiin ensimmäinen neljännes. Ympäristöterveyden maksutuotoissa ollaan kuitenkin jo lähes 10.000 euroa viime vuotta edellä. Tänä vuonna on tehty suunnitelmallista valvontaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana, sillä koronatilanne on helpottanut. Samoin Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tulouttanut valvontaeläinlääkäritoiminnasta johtuvista kuluista alkuvuonna jo 11.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Osittain tämä johtuu siitä, kun viime vuoden lopun kuluja on päästy tulouttamaan vasta tämän vuoden puolella. 

Eläinlääkinnän toimintatuotot ovat 21.000 euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa jäljessä. Eläinlääkinnän toimintatuotot eivät varsinaisesti kuitenkaan ole vertailukelpoisia enää viime vuoden vastaavan ajanjakson lukemiin, sillä viime vuoden tuotoissa on mukana vielä sekä pien- että suureläinpäivystyksen tuotot. Lisäksi maksupääteuudistus viivästytti osittain klinikkamaksujen tuloutumista alkuvuodesta viime vuonna. Pieneläinpäivystys siirtyi Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:lle 3.9.2021 siten, että Evidensia päivysti vuoden loppuun saakka arkisin virka-aikana sekä viikonloput ja arkipyhät. Tämä näkyy sekä myynti- että maksutuottojen pienenemisenä. Maksutuottoihin kirjataan päivystystoiminnan klinikkamaksut, kun taas myyntituottoihin kirjataan päivystystoiminnan tuotot muilta kunnilta, joiden osuus pieneni pieneläinpäivystys uudistuksen myötä. 

Terveysvalvonnan henkilöstökulut ovat kasvaneet noin 10.000 euroa viime vuoteen nähden. Eläinlääkinnän henkilöstökulut puolestaan ovat vähentyneet lähes 31 %:ia (53.000 euroa) viime vuodesta. Sekä erilliskorvauksia että tilapäisten ja sijaisten palkkoja on maksettu eläinlääkinnässä viime vuotta vähemmän. Pieneläinpäivystystoiminnan siirto vaikuttaa tähänkin. 

Työssä kaupungineläinlääkäreitä on tällä hetkellä viisi toimintayksikön esimies mukaan lukien. Kuudennen viran vastaanottanut eläinlääkäri aloitti työnsä huhtikuussa, joten tällä hetkellä kaupungineläinlääkärit työskentelevät yhden praktikkoeläinlääkärin vajaamiehityksellä.

Terveysvalvonnan toimintakustannukset ovat pysyneet lähes samana kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Koulutuskuluissa näkyy koulutussuunnitelman mukainen isompi koulutuskokonaisuus: rakennusterveysasiantuntijakoulutus, joka on täydennyskoulutus. Eläinlääkinnän toimintakuluissakaan ei toistaiseksi näy muutoksia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi

Perustelut

Terveysvalvonnan toimintatuotot ovat lokakuun jälkeen lähes 88.000 euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa edellä. Ympäristöterveydenhuollon kuntalaskutuksessa siirryttiin vuoden alussa kuukausittaisesta laskutuksesta neljännesvuosilaskutukseen, eikä lokakuussa ei vielä oltu laskutettu viimeistä neljännestä. 

Terveysvalvonnan maksutuotot ovat 118.000 euroa isommat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2022 alusta tuli voimaan elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiset valvontamaksut kunnan viranomaisen suorittamasta valvonnasta. Maksu, 150 €/valvontakohde, on vuosimaksu, johon ei sisälly valvontakäyntiä. Valvontakäynneistä peritään maksu ympäristöterveysjaoston hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosimaksu peritään kaikilta suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvilta toimijoilta. Vuoden 2022 talousarvion laadintahetkellä maksuvelvollisten määräksi arvioitiin Porin seudun yhteistoiminta-alueen kunnissa noin 750 kohdetta. Vuosimaksulla toteutetaan neuvontapalvelua, ruokamyrkytysepäilyjen selvittelyä, tietojen rekisteröintiä ja ylläpitoa sekä koulutuksia ja muuta ajan tasaista viestintää. Vuosimaksulla pyritään lisäämään viranomaisen antamaa ohjausta ja neuvontaa, mikä vähentää valvontakäynteihin käytettävissä olevaa henkilöresurssia, ja sitä kautta valvontamaksutuloja. Tämä vaikutus huomioitiin terveysvalvonnan maksutuottoja arvioitaessa.

Lounais-​Suomen aluehallintovirasto on korvannut valvontaeläinlääkäritoiminnasta johtuvista kuluista tähän mennessä 9.000 euroa enemmän kuin talousarvioon on budjetoitu. Arvioitua suurempi korvaus perustuu eläinsuojelutehtäviin osoitettuun henkilöresurssiin.

Eläinlääkinnän toimintatuotot ovat 92.000 euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa jäljessä. Eläinlääkinnän toimintatuotot eivät varsinaisesti kuitenkaan ole vertailukelpoisia enää viime vuoden vastaavan ajanjakson lukemiin,​ sillä viime vuoden tuotoissa on mukana vielä sekä pien-​ että suureläinpäivystyksen tuotot. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon kuntalaskutuksen viimeistä neljännestä ei ole vielä lokakuun loppuun mennessä laskutettu.

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy on tuottanut yhteistoiminta-alueen pieneläinpäivystyksen 1.9.2021-30.9.2022 välisenä aikana Porissa viikonloppuisin sekä arkisin virka-aikaan. Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy tuottaa arki-iltojen ja -öiden pieneläinpäivystyksen Tampereen ja Raision toimipisteissään 1.-16.10.2022 ja arkiöiden (klo 20-08) pieneläinpäivystyksen Tampereen ja Raision toimipisteissään 17.10.-31.12.2022. Muutoin päivystys järjestetään Porin toimipisteessä. Ympärivuorokautinen päivystys siirretään alkuperäisen sopimuksen mukaisesti takaisin Poriin ennen vuoden loppua, mikäli Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n rekrytointityö tuottaa tuloksia ennen tätä. Pieneläinpäivystyksen siirtyminen Evidensialle näkyy sekä myynti-​ että maksutuottojen pienenemisenä. Maksutuottoihin kirjataan päivystystoiminnan klinikkamaksut,​ kun taas myyntituottoihin kirjataan päivystystoiminnan tuotot muilta kunnilta,​ joiden osuus pieneni pieneläinpäivystys uudistuksen myötä. 

Terveysvalvonnan henkilöstökulut ovat kasvaneet noin 22.000 euroa viime vuoteen nähden. Eläinlääkinnän henkilöstökulut puolestaan ovat vähentyneet lähes 210.000 euroa viime vuodesta. Sekä erilliskorvauksia että tilapäisten ja sijaisten palkkoja on maksettu eläinlääkinnässä viime vuotta vähemmän. Pieneläinpäivystystoiminnan siirto vaikuttaa tähänkin. Lisäksi tällä hetkellä kaupungineläinlääkärit työskentelevät kahden praktikkoeläinlääkärin vajaamiehityksellä.

Terveysvalvonnan toimintakustannukset ovat pysyneet lähes samana kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, pois lukien koulutuskulut. Yksikössä on vuoden aikana aloittanut useita uusia työntekijöitä, mikä yhdessä lakimuutoksiin liittyvien koulutusten kanssa on kasvattanut koulutuskuluja. Eläinlääkinnän palvelujen ostoissa näkyy pieneläinpäivystyksen järjestämisen kulut. Lisäksi eläinlääkinnän klinikoille on hankittu tänä vuonna muutamia laitteistoja, muun muassa ultraäänilaite, lisähappilaite ja hammaskivenpoistolaite, jotka näkyvät kalustohankintoina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.