Ympäristöterveysjaosto, kokous 1.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ympäristöterveysjaoston seuraava kokous

PRIDno-2019-2423

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Päätetään ympäristöterveysjaoston seuraavan kokouksen ajankohta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Ympäristöterveysjaosto päättää kokoontua torstaina 16.2.2023 klo 16.00.

Päätös

Ympäristöterveysjaosto päätti kokoontua torstaina 16.2.2023 klo 16.00 ja 20.4.2023 klo 16.00.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö/PoriListat -tiimi, LUMU-tiimi, viestintäyksikkö, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.